why “Next Gen”

ธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่ง งาน HR ก็เช่นเดียวกัน การมองหามุมใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจก็เป็นเรืองสำคัญไม่แพ้คน เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าลักษณะงานจะเป็นอย่างไร ก็ต้องมี “คน” เป็นผู้บริหาร

ในอดีต (หรือแม้แต่ปัจจุบันก็ตาม) ความสำคัญของงาน HR อาจจะมีแค่ “รับคน ตรวจตอกบัตร จ่ายเงินเดือน ไล่ออก” หรือจะเรียกให้หรูกว่านัั้นคือ Recruitment Development Retention ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร ถ้าธุรกิจต้องการแค่นั้น การตอบสนองแค่นี้ก็เป็นไปตามโจทย์ของบริษัท

แต่ถ้าวันนึงกิจการเติบโตขึ้น ความยุ่งยากในการบริหารคนจะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ปัญหาใหญ่ ๆ ที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือ “จะหาคนเก่ง ๆ ที่จากที่ไหนมาร่วมงาน จำนวนคนเก่ง ๆ ควรจะมีเท่าไหร่ ต้องดูแลคนเก่ง ๆ ยังไงให้เค้าไม่ไปอยู่กับคู่แข่ง หรือแม้กระทั่งว่าจะบอกได้ยังไงว่าคนไหนเก่ง คนไหนไม่เก่ง ?”

ยากมั้ยล่ะครับ

เอาเป็นว่า HR The Next Gen จะช่วย update เทรนด์ และความรู้่ แนวปฏิบัติ หรือ case study ที่น่าสนใจ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์และตรงกับบริบทของกิจการ หรืองานที่คุณดูแลรับผิดชอบอยู่

ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

HR The Next Gen